פדיון הבן
ניתן לקיים "פדיון הבן" בבית הכנסת לפי נוהל השימוש בבית הכנסת.

הדרכה כמו גם שמות של כהנים ניתן לקבל אצל הרב.

כל העורך פדיון הבן בבית הכנסת, זכאי לקבל תעודה מהודרת.
 
בית הכנסת - כפר-ורדים
(ע.ר. 58-061183-8)
בנק הבינלאומי 31
סניף. 120
מס' חשבון. 409-175579
ליצירת קשר:

יו"ר פרי שחף
רחוב שניר 108 כפר ורדים
נייד. 052-3653909
 

הרב שלמה גולדפרב
גפן 6 כפר ורדים
נייד. 054-5916460
דוא"ל.  shlomogoldfarb@gmail.com