יום חול
 
התפילה זמני התפילה
שחרית 06:15
שחרית ימים ב',ה', ור"ח  06:05
מנחה 15 דקות לפני השקיעה
ערבית 15 דקות אחרי השקיעה


שבת
 
מנחה של שבת   זמן הדלקת נרות
שחרית של שבת חורף: 07:30    קיץ: 8:00
מנחה של שבת 45 דקות לפני השקיעה
ערבית של מוצ"ש 10 דקות לפני צאת השבת
 
בית הכנסת - כפר-ורדים
(ע.ר. 58-061183-8)
בנק הבינלאומי 31
סניף. 091 מעלות
מס' חשבון. 409-175579

כתובת בית הכנסת:
רחוב שניר 152

לוויז: בית כנסת כפר ורדים
ליצירת קשר:

יו"ר פרי שחף
רחוב שניר 108 כפר ורדים
נייד. 052-3653909
 

הרב שלמה גולדפרב
גפן 6 כפר ורדים
נייד. 054-5916460
דוא"ל.  shlomogoldfarb@gmail.com