נהלי בר מצווה

אנו מברכים אתכם על השמחה הגדולה בבוא בנכם שיחי' בעול תורה ומצוות. יהי רצון שכשם שאתם זוכים להכניסו למצוות, כן תכניסוהו לתורה, לחופה ולמעשים טובים יחד עם כל משפחתכם- אמן.
  
הרשמה
יש להרשם לקראת העליה לתורה באתר בית הכנסת בקישור כאן וליצור קשר לאישור סופי אצל האחראי.
רצוי להרשם לא יאוחר משלושה חודשים לפני מועד האירוע.

ניתן לתאם פגישה מקדימה עם הרב, לטובת הבנת האפשרויות העומדות בפניכם יחד עם מציאת ובירור התאריכים והימים הנכונים.
תאריך האירוע מחושב לפי היום הולדת העברי של החוגג ובסמיכות לו. (לבירור התאריך העברי לחצו כאן).

בדרך כלל, מקובל שהנער עולה לתורה ביום חול (ימים שני או חמישי בהם קוראים בתורה), אז ניתן לצלם ולהניח תפילין, זאת לצד האירוע המרכזי בשבת.
יובהר, בית הכנסת ממליץ ומנסה לדאוג לכך שרק חתן בר מצווה אחד יעלה בכל שבת. במקרים חריגים, ניתן לשלב יותר משמחה אחת באותו היום.


תפילה
בימות החול בהם עולים לתורה, תפילת שחרית מתחילה בשעה 6:05.
בשבת מתחילה התפילה בשעה 7:30 (בחורף) 8:00 (בקיץ)
בשבת, ניתן לומר לאורחים להגיע לא יאוחר מהשעה 8:30, אז מוצא הספר תורה.

יש ליצור קשר עם אחראי העליות לטובת מסירת שמות של מועמדים לעליה לתורה במהלך הקריאה.
ניתן למלא טופס מועמדים לעלייה בקישור למטה
 

כיבוד ותשלום
בית הכנסת רוכש את הכיבוד לטובת הקידוש לאחר התפילה, עפ"י הרשימה המצו"ב, כמו כן, בית הכנסת דואג לסידור השולחנות, למפות ולכלים. המעוניינים לשדרג את הכיבוד מעבר לתפריט הרגיל, מתבקשים לעשות זאת בכפוף לנהלי הכשרות של בית הכנסת.
ניקיון וסידור בית הכנסת בסוף האירוע, באחריות המשפחה החוגגת!!
התשלום לבית הכנסת יהיה סך של 1200 ₪ (שישולמו לפני האירוע). תשלום זה כולל את הסוכריות לזריקה, הכיבוד לקידוש, המפות, הכלים, שירותי בית הכנסת, מתנה ותעודה מהודרת לחוגג. (סכום זה איננו כולל את שיעורי ההכנה הפרטניים).
לצפייה בנהלי הכשרות לחצו כאן
ניתן למצוא את התפריט לקידוש בקישור למטה


 


לימוד
העליה לתורה מצריכה לימוד של הפרשה, הברכות וכדו', ניתן ללמוד עם הרב או עם כל מורה אחר. בכל מקרה, אם הנער ילמד עם מורה שאיננו מבאי בית הכנסת, נבקש מכם לדאוג לפגישת הכרות ותיאום עם אחד מחברי וועד בית הכנסת לפני האירוע.
  

הכנה
אנו ממליצים בחום, שנוסף ללימוד הפרטני לקראת ה"בר מצווה", יגיע הנער, יחד עם משפחתו, מספר פעמים לבית הכנסת, כך שביום הגדול, ירגישו כולם מחוברים יותר ונינוחים יותר.
  
שימו לב!!! למען כבוד בית הכנסת, השבת והמתפללים, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה שלא להכניס בשבת לבית הכנסת טלפונים ניידים ומצלמות. באירועים המתקיימים בימי חול, ניתן (ואף רצוי מאוד) לצלם.
זריקת סוכריות תתקיים אך ורק פעם אחת, בסוף קריאתו של חתן ה"בר מצווה".
בר מצווה
 
בית הכנסת - כפר-ורדים
(ע.ר. 58-061183-8)
בנק הבינלאומי 31
סניף. 091 מעלות
מס' חשבון. 409-175579

כתובת בית הכנסת:
רחוב שניר 152

לוויז: בית כנסת כפר ורדים
ליצירת קשר:

יו"ר פרי שחף
רחוב שניר 108 כפר ורדים
נייד. 052-3653909
 

הרב שלמה גולדפרב
גפן 6 כפר ורדים
נייד. 054-5916460
דוא"ל.  shlomogoldfarb@gmail.com